Posts

EEN NATUURTALENT - Ross Raisin (De Bezige Bij, 2017, vertaald door Dennis Keesmaat)

TRANSGENDER IN NEDERLAND, EEN BUITENGEWONE GESCHIEDENIS - Alex Bakker (Boom, 2018)

MY BROTHER'S HUSBAND - Gengoroh Tagame (Pantheon Books, New York, 2017)